fbpx

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

https://gidda.club/

 1. ВЪВЕДЕНИЕ:

Добре дошли в https://gidda.club/, разработен специално за членовете и партньорите на GIDDA CLUB.

Целта на настоящата информация е да определи правилата и условията за използването на сайта и съдържанието, което ГИДДА Клуб ООД ще предоставя на крайните ползватели.

С използването на сайта, Вие се съгласявате, че:

 • Сте навършили 18 години.
 • Сте се запознали с Правилата за използване
 • Сте се запознали с Политиката на поверителност и използването на бисквитки

В случай на несъгласие с настоящите условия, ползвателят трябва веднага да напусне сайта.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Gidda.club е създаден, за да разяснява на ползвателите си, как могат да станат членове на клуба, какви отстъпки могат да ползват при трети страни – партньори, новини и друга полезна информация свързана с развитието на клуба.

 1. ЧЛЕНСТВО В GIDDA CLUB:

Членството в GIDDA CLUB, осигурява възможност за ползване на отстъпки и промоции в търговски обекти на трети страни – партньори. Това става чрез Мобилно приложение GIDDA.

Чрез него ползвателите могат да оптимизират покупателната си способност и да плащат по-малко в магазини, заведения, развлечения и други, където ГИДДА Клуб е договорил специални условия за членовете си.

Заплаща се членска такса, за да се придобие членство в клуба. Условията за членство и таксите за такива членства може да варират. Членството е на годишна база, за 12 месеца, от датата на плащане на членската такса.

Регистрацията на избрано членство се извършва на база валиден e-mail адрес, посочен във формата за попълване.

При използване на сайта и попълване на формата за регистрация и плащане, ползвателят трябва да спазва всички приложими закони на Република България и настоящите правила и условия.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЧЛЕНСКА ТАКСА:

Членството в GIDDA CLUB е 12 месеца и изтича в края на този срок.

Ако членството бъде анулирано в рамките на 30 дни от началото му и не са ползвани отстъпки в търговски обекти, тогава членската такса подлежи на възстановяване.

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО:
 • Ще ви бъдат изпратени имейли и друга комуникация, свързана с членството в GIDDA CLUB и вашия акаунт (Пример: информация за плащане, актуализации/обявления за членство)
 • Членството и неговите оферти са предназначени за лична употреба от членове и не са валидни с други оферти за отстъпки или в други градове, освен ако не е посочено друго.
 • Използването на членство или който и да е от неговите компоненти или оферти за рекламни цели под каквато и да е форма или начин е строго забранено.
 • ГИДДА КЛУБ ООД няма да носи отговорност, ако някое търговски обект наруши своя договор или откаже да приеме чек с отстъпка, от мобилното предложение; въпреки това ще осигури съдействие и компенсация.
 1. СЪДЪРЖАНИЕ: Авторските права върху всички материали, съдържащи се в или достъпни чрез Сайта, включително цялата информация, данни, текст, музика, звук, снимки, графики и видео съобщения, изборът и подредбата им, са собственост на ГИДДА КЛУБ ООД и на трети страни партньори на ,,GIDDA". Всички права са запазени. Ползвателят може да преглежда, отпечатва или изтегля извлечения от материала за своя лична употреба, но не може да копира, редактира, променя, възпроизвежда, публикува, показва, разпространява, съхранява, предава, и пр., под каквато и да е форма, без изричното разрешение на ГИДДА КЛУБ ООД и на трети страни партньори .

Търговските марки, марки за услуги и лога ("Търговски марки"), съдържащи се в Сайта, са собственост на ГИДДА КЛУБ ООД или на трети страни партньори . Ползвателят не може да използва, копира, редактира, изменя, възпроизвежда, публикува, показва, разпространява, съхранява, предава, търговските марки без предварителното писмено съгласие на ГИДДА КЛУБ ООД или съответния партньор .

 1. ВРЪЗКА С ТРЕТИ СТРАНИ: Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни ("Уеб страници на трети страни"). ГИДДА КЛУБ ООД може да реализира някои от тези връзки чрез използването на партньорски програми на трети страни. Независимо от такива партньорски програми, ГИДДА КЛУБ ООД няма никакво влияние или контрол над такива уеб сайтове на трети страни и, освен ако не е посочено друго, не носи отговорност за уебсайтове на трети страни или тяхната наличност или съдържание.
 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ: ГИДДА КЛУБ ООД ще използва личните данни на ползвателя на приложението само в съответствие с условията и целите, посочени по-горе.
 1. ТРЕТИ СТРАНИ ПАРТНЬОРИ: Ако ползвателят се съгласи да купува стоки и/или услуги от трета страна, партньор на GIDDA CLUB, обявени чрез Приложението, ГИДДА КЛУБ ООД не е отговорен за качеството и изправността на тези стоки и/или услуги, и при наличие на въпроси или рекламации във връзка с тях, те следва да се адресират директно към третата страна, партньор на клуба.
 1. ГИДДА КЛУБ си запазва правото да актуализира настоящия документ. Ако това се случи, актуализираната версия ще влезе в сила незабавно и настоящите „Правила и условия" ще бъдат достъпни чрез връзка в сайта. Ползвателят носи отговорност за редовното преглеждане на тези Условия, за да се запознае своевременно с всички промени в тях.
 1. КОНТАКТИ:

info@gidda.club

0888/246098